A cannabis szubjektív hatásai


A cannabis szubjektív hatásai 
A cannabis megváltoztatja az észlelést és az érzékelést. Eltorzítja a teret és az időt, az egyes érzetek pedig élesebbnek tűnnek. A magasabb funkciókban, például a gondolkodásban, vagy az emlékezetben is változások következhetnek be. „E változások egy része a kannabinoidok kémiai tulajdonságainak köszönhető. A többi változás függ a fogyasztó elvárásaitól, a környezet igényeitől, vagy attól is, hogy a kulturális környezet hogyan viszonyul a marihuánához. Ezek a tényezők megjósolhatatlan módon keveredhetnek, és a legfurcsább élményeket hozhatják létre.” A cannabis hatásainak leírására tett első kísérletek az irodalom területéről származnak. Gautier, Ludlow, Baudelaire, Ginsberg és sokan mások különböző korokban próbálták szavakban kifejezni az átélt élményeiket. A tudományos kutatók pedig esettanulmányokban számoltak be az általuk tapasztaltakról. Az egyes leírások között azonban óriási eltérés is lehetséges. Elöljáróban le kell szögezni, hogy ezen nagy különbségek miatt nem beszélhetünk egy egységes, általános, mindenkire érvényes cannabis-élményről. Azt azonban szinte minden beszámoló hangsúlyozza, hogy az átélt hatást a fogyasztó attitűdje (beállítódása) és környezete nagyban befolyásolja. Tehát „azok a fogyasztók, akik kellemes élményre rendezkednek be egy kényelmes, biztonságos, nyugodt környezetben, a legtöbbször pozitív élményről számolnak be. Akik viszont félelmetes élményre számítanak, és kellemetlen körülmények között fogyasztják a szert, azokban a szer hatása gyakran pánikot és gyanakvást kelt.” Norman E. Zinberg 1984-ben „set and setting” néven határozta meg ezeket a tényezőket, ahol a „set” az egyéni elvárásokat és beállítódást, a „setting” pedig a környezeti körülményeket jelenti. Ezek a tényezők bármely pszichoaktív drog hatását befolyásolhatják. 

A következőkben a cannabis tudományos kísérletek által vizsgált szubjektív hatásait vesszük sorra. 

Észlelés 

Idő 

Az egyik leggyakoribb észlelt tünet az intoxikáció alatt, az időérzékelés eltorzulása. „A marihuána jellegzetes hatásai közé tartozik az az érzés, hogy az idő lassabban folyik.” A cannabis hatására a percek óráknak tűnhetnek, fogyasztója pedig elsősorban a jelenre koncentrál. „Ez a hatás közepes, vagy magasabb szintű intoxikációnál jelentkezik.” Ezt a belsőleg megélt lassulást a laboratóriumi kísérletek (például időbecslés-feladatok) is igazolták. 

Tér 

A fogyasztók gyakran másként észlelik a távolságokat a cannabis hatása alatt. A Hasis Klub tagjai például jelentősen nagyobbnak látták a szobában lévő teret, mint amekkorák valójában voltak. 

Látás 

Sokan arról számolnak be, hogy a cannabis hatása alatt élesedik a látásuk és a mélységérzékelésük, azonban a tudományos kísérletek pont ennek az ellenkezőjét mutatták ki. „Az intoxikáció azt az érzést kelti, mintha mindent élesebben észlelnénk, pedig nem ez a helyzet.” Az intoxikáció hatására fellépő hallucináció nagyon ritka, ugyanakkor a valós ingerek észlelései igen gyakran eltorzulnak. A cannabis hatására a színészlelés is megváltozik, ami új színek, illetve több árnyalat érzékelése formájában nyilvánul meg. Ezt hatást azonban a laboratóriumi kísérletek cáfolták, mert a résztvevők a cannabis hatása alatt kevésbé voltak képesek a színárnyalatokat egymástól megkülönböztetni. „Marihuána hatása alatt tehát a színészlelés szubjektív tapasztalata és a valódi színészlelés eltérnek egymástól.” A mélységérzékelés is megváltozik. A cannabis hatására a képek és festmények sokkal inkább térhatásúnak tűnnek. Végül a cannabis egy másik látásra vonatkozó hatása, hogy az intoxikáció ideje alatt csökken a szem belnyomása. A szemen belüli nyomás csökkenését laboratóriumi kísérletek is bizonyították, amely tulajdonsága az egyik lehetséges gyógyászati felhasználását (glaukóma kezelését) is megalapozhatja. 

Hallás 

A cannabis változásokat okozhat a hangok észlelésében is. A vizsgált személyek arról szoktak beszámolni, hogy a cannabis hatására jobban értik a dalok szövegét, a hangok finom változásait fedezik fel, és jobban meg tudják különböztetni egymástól a hangforrásokat. A fogyasztók ezen benyomásait azonban a laboratóriumi vizsgálatok nem erősítették meg. „Egy másik, rendszeresnek minősített auditív hatás, hogy a hangok színes, vizuális tulajdonságokat vesznek fel. A kutatók az érzékek ilyen összekeveredését szinesztéziának nevezik. Az a gondolat, hogy a zene színes, nyilvánvalóan összekeveri a vizuális és auditív érzékterületeket.” 

Tapintás 

„A tapintás megváltozása a marihuána okozta tudatmódosulással járó egyik legfőbb jelenség. Az irodalmi beszámolók folyamatosan hangsúlyozzák ezt a változást.” A laboratóriumi vizsgálatok által megkérdezettek többsége izgatóbb, érzékibb tapintási ingerekről számol be a cannabis okozta intoxikáció alatt. A fogyasztók egy része emellett azt is állította, hogy a tapintás új minőségei nyílnak meg előttük. „Ez az eredmény is összhangban van az érzékek általános felerősödéséről szóló beszámolókkal. A tapintási érzékek élesedéséről szóló irodalmi és személyes beszámolókkal ellentétben a kísérletek alacsonyabb tapintási érzékenységet mutattak ki intoxikáció hatása alatt.”

Ízlelés 

Az érzékek fokozása az ízlelésre is kihat. „Gautier szerint hasis fogyasztása után az egyszerű víz is olyan zamatosnak tűnik, mint a legfinomabb borok.” A kutatások szerint már enyhe intoxikáció esetén is az ízlelési élmények új minőségei jelentkeznek. A laboratóriumi kísérletek viszont nem mutattak ki javulást a hagyományos ízek (sós, édes, keserű, savanyú) érzékelésében. Feltehetőleg nem is az ízek érzékelésének képessége nő, hanem az élvezet, amit azok okoznak. Az egyik kísérletben pont erről a jelenségről számolnak be: „ a résztvevőknek nagyobb élvezetet jelentett az evés, és többet is ettek. Marihuána fogyasztása után gyakran kívánták az édességet. Mindkét hatás már enyhe intoxikáció esetén is jelentkezett.” Vizsgálatok szerint a cannabis hatására a fogyasztók átlagosan 40 %-kal több kalóriát fogyasztanak, mint a kontrollcsoport és a súlygyarapodásuk is nagyobb, mint amennyi a bevitt kalóriamennyiség alapján elvárható lenne. „Ez arra utal, hogy a marihuána az anyagcserét is lassítja amellett, hogy növeli az étvágyat.”

Magasabb funkciók 

Érzelmek 

A drogok esetében az általuk kiváltott érzelmi hatás nagyon fontos, mert ez lehet az egyik tényező, ami ismételt fogyasztásra indítja a használóját. A cannabisszal foglalkozó kutatásokban a résztvevők túlnyomó többsége arról számol be, hogy a cannabis hatására jobb kedvük lett. Ez a hatás közepes, vagy erős intoxikációnál következett be, s ugyanekkora mennyiség meg is nyugtatta őket. A többség ezenkívül azt állította, hogy a szer hatására eufória fogta el. „Valószínű, hogy ezek az érzések további fogyasztásra motiválták őket.” Fontos azonban megjegyezni, hogy a cannabis okozta érzelmi hatások nemcsak az általa kiváltott kémiai reakcióktól, hanem a fogyasztó elvárásaitól is függnek. Ennek a szerepét laboratóriumi vizsgálatok is igazolták. „Egyes résztvevők például, aki laboratóriumi körülmények között szívtak hasist, úgy érezték, elszálltak, pedig a hasis nem is tartalmazott THC-t. Az érzelmi hatás tehát részben a fogyasztó fejében keletkezik.” 

Gondolkodás 

A cannabis hatására a fogyasztók általában számos szubjektív élményről számolnak be a gondolkodásukkal kapcsolatban. Az egyik ilyen hatás – erős vagy nagyon erős intoxikáció alatt –, hogy a fogyasztó gondolatai a „jelenről” az „itt és most-ról” szólnak. „Közepes, vagy erős intoxikáció hatására pedig mintha gyakrabban lettek volna éles meglátásaik önmagukkal kapcsolatban, jobban értékelték a finom humort, és könnyebben el tudtak fogadni egymással ellentmondó gondolatokat.” A laboratóriumi vizsgálatok mindazonáltal cáfolták, hogy a cannabis fokozná a kognitív képességeket. 

Emlékezet 

A cannabis fogyasztói az intoxikáció ideje alatt nehézség nélkül vissza tudnak emlékezni a fogyasztás előtt tanultakra, amit laboratóriumi tesztek is igazolnak. „Másrészt viszont a fogyasztók arról is be szoktak számolni, hogy a rövid távú memóriájuk nem működik rendesen mikor be vannak szívva.” Így könnyen előfordulhat, hogy az intoxikált állapotban levő fogyasztó már jóval a társalgás (vagy akár a mondata) befejezése előtt elfelejti, hogy miről volt szó. Ez hatás rendszerint csak erős, vagy nagyon erős intoxikáció hatására következik be. A kutatások egy érdekes és váratlan jelenséget is feltártak. „A fogyasztók gyakran arról számoltak be, hogy régi emlékek törtek fel bennük” , akár olyan események is, amelyek réges-rég történtek, és már sok éve elfelejtettek. 

Szexualitás 

A cannabis és a nemiség összekapcsolása már évezredek óta jelen van a közgondolkodásban. A tudományos kutatások is arra utalnak, hogy a cannabis megváltoztatja a szexuális élmény bizonyos vonatkozásait. A kutatásokban a résztvevők többsége szexuális izgalomról számolt be a szer hatására. Ezenkívül azt állították, hogy „nagyobb orgazmusuk volt, fokozódott a közelség-és intimitás-élményük, vagy nagyobb teljesítményt voltak képesek nyújtani az ágyban.” Ezek az állítások egybevágnak azokkal a beszámolókkal, amelyek az izgalom, az örömérzet és a tapintási érzékelés fokozódásáról szólnak. Mindazonáltal a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy a rendszeres fogyasztók többet voltak partner nélkül és nagyobb valószínűséggel létesítettek szexuális kapcsolatot azonos neműekkel, mint a nem fogyasztók. A cannabis több hatása is gyengül az idő múlásával, a szexuális hatások azonban 6-8 év elteltével is stabilan megmaradnak. 

Spiritualitás 

Számos vallásban fontos szerepet tölt be a cannabis. „A Kopt és a Rasztafári Egyház tagjai kannabiszt szívnak a vallási gyakorlat keretében. Egyes nepáli buddhista felekezetek is szentségként használják a marihuánát.” Ezek a tények a cannabis spirituális vonatkozásainak vizsgálatára ösztönözték a kutatókat. Az egyik kutatásban a minta egynegyede számolt be intoxikáció alatti vallásos élményről. „Úgy írták le ezeket, mint az univerzummal való egyesülést, az istenséggel való kapcsolatot, vagy a béke és öröm kifejezéseit. Ezek a tapasztalatok a vallásos eksztázis élményére hasonlítanak.” A mai szerzők közül többen is ajánlják a szer megfontolt, meditatív célokra való használatát, és elítélik az esztelen fogyasztást. 

Alvás 

A cannabis egyik széles körben ismert tulajdonsága, hogy álmosítóan hat. „Dr. J. R. Reynolds, Viktória királynő legfőbb orvosa ezt a szert javasolta álmatlanság ellen.” A laboratóriumi vizsgálatok is azt mutatták, hogy a szer hatására a fogyasztók – már a legenyhébb intoxikáció esetén is – általában könnyebben tudtak elaludni, és sokkal jobban aludtak, mint a szer fogyasztása nélkül – különösen igaz volt ez a nagyobb adagok esetén. Másfelől viszont egy kisebb csoport alvászavarokról is beszámolt nagyon erős intoxikáció esetén. „Bár a marihuána hatásainak legtöbbjét a THC okozza, úgy tűnik, az alvásra a cannabidiol hat a leginkább. A cannabidiollal kapcsolatos biztató adatok ellenére az álmatlanság leküzdésének legjobb módja a különböző szerek beszedése helyett a viselkedés megváltoztatása” és egy jobb alváshigiénia kialakítása marad. 

Nem kívánatos hatások 

A cannabis fogyasztása nem kívánatos, ún. „averzív reakciókkal” is járhat. Különösen igaz lehet ez a nagyobb adagban történő fogyasztásra, illetve az első használat alkalmával. Egyik – rendszeres fogyasztókat kérdező – vizsgálatban a résztvevők arról számoltak be, hogy a szer hatására „gyakran váltak szórakozottá, vagy futottak mellékvágányra.” A homályos gondolkodás mellett gyakori tünetnek minősítették a pontos munkára, vagy a problémák hatékony megoldására való képtelenséget is. A résztvevők arról is beszámoltak, hogy a cannabis legyengítette őket. Ezt bár nem vizsgálták, a szer nyugtató hatása azonban valószínűsítheti. Egy másik minta – amelyben a kevésbé tapasztalt fogyasztók is helyet kaptak – igazolta a fenti negatív hatásokat, illetve újakkal egészítette ki. „Az ebben a kutatásban vizsgált emberek több mint fele állította, hogy módosult tudatállapotban nem tud koncentrálni, és szinte 40 %-ukat zavarodottá tette a marihuána. Sok más nem kívánatos reakciót is említettek, beleértve a paranoiát,a bűntudatot és az émelygést.” Egyes vizsgálati személyek ikrek voltak, amely lehetővé tette, hogy a hatások örökletességét is megvizsgálják. Az eredmények azt támasztják alá, hogy a szubjektív hatások biológiai tényezőktől is függnek. Egy másik, ide tartozó élmény a deperszonalizáció, vagyis a személyiség elvesztésének érzése. „Ez tipikusan olyan élmény, amelyben megváltozik az egyén önmagáról, vagy a környező valóságról való tapasztalata. A deperszonalizáció érzéséhez hozzátartozik, hogy valaki valótlannak érzi magát, mintha kilépne a saját testéből, vagy azért aggódik, mert hirtelen nem tudja, ki is ő valójában.” Ez 
az érzés mindamellett akár kellemes, illetve (például meditáció alkalmával) kifejezetten kívánatos is lehet. Két további nem kívánatos mellékhatás a száj és a torok kiszáradása, illetve a szemek kipirosodása. A fogyasztók a kiszáradás ellen általában valamilyen folyadékot kortyolgatnak, a szemek belövelltségén pedig már pár szemcsepp tud segíteni. „Nem valószínű tehát, hogy ezek a negatív hatások elrettentik az embereket a szer további használatától. A fogyasztók legtöbbje azért panaszkodik a szem kipirosodására, mert ebből a környezete könnyedén a marihuána hatására következtethet.” Végül érdemes megvizsgálni a cannabismásnaposság kérdését. A feltevés szerint már egyetlen erős éjszakai fogyasztás is zavaros gondolkodáshoz és fáradtsághoz vezet a következő napon. A tudományos kutatások eredményei vegyes képet mutatnak ezzel kapcsolatban. „Nem mindegyik laboratóriumi vizsgálat észlelt másnaposságot a marihuána után. A másnaposság szubjektív élménye valószínűleg ugyanúgy személyről személyre változik, mint az intoxikációra adott reakciók.” Viselkedési vizsgálatok arra mutatnak, hogy a cannabis a pszichoaktív hatások elmúlta után is – a fáradtság érzése mellett – az időérzék eltorzulásával járhat. Összességében azt mondhatjuk, hogy bár a cannabis okozta másnaposság „nem annyira negatív élmény, mint az alkohol, vagy más drogok fogyasztása után fellépő tünetek” , hatásai azonban laboratóriumi vizsgálatokkal kimutathatóak. 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Bűnügyi Tudományok Tanszék
Quo vadis cannabis?

A cannabis jogi, orvosi, társadalmi vonatkozásainak összefoglaló áttekintése
Írta: ifj. Sipos László
Konzulens: Dr. Kovács Gábor egyetemi docens
© ifj. Sipos László, 2009
A változtatás nélküli másolás és sokszorosítás a szerző külön engedélye nélkül is megengedett.

Vissza

Ezeket olvasta már?

Az endokannabinoid jelátvitel szerepe... SOTE phd

Az endokannabinoid rendszer elemeinek, a kannabinoid receptoroknak, ligandoknak és ezen ligandokat metabolizáló enzimeknek, illetve a retrográd endokannabinoid jelátviteli útnak a leírása az idegrendszer működésének egy fontos új mechanizmusát tárta fel a XX. század végén...

...

A cannabis szubjektív hatásai

A cannabis szubjektív hatásai 
A cannabis megváltoztatja az észlelést és az érzékelést. Eltorzítja a teret és az időt, az egyes érzetek pedig élesebbnek tűnnek. A magasabb funkciókban, például a gondolkodásban, vagy az emlékezetben is változások következhetnek be. „E változások egy része a kannabinoidok kémiai tulajdonságainak köszönhető. A többi változás függ a fogyasztó elvárásaitól, a környezet igényeitől, vagy attól is, hogy a kulturális környezet hogyan viszonyul a marihuánához. Ezek a tényezők megjósolhatatlan módon keveredhetnek, és a legfurcsább élményeket hozhatják létre.” A cannabis hatásainak leírására tett első kísérletek az irodalom területéről származnak. Gautier, Ludlow, Baudelaire, Ginsberg és sokan mások különböző korokban próbálták szavakban kifejezni az átélt élményeiket...

...

A cannabis botanikája

A cannabis botanikája 
A magyarul kendernek nevezett növényt legelőször 1753-ban az úttörő svéd botanikus, Carolus Linnaeus sorolta be növénytanilag. A növényének akkor a Cannabis sativa (jelentése: „hasznos kender”) nevet adta, és monotipikus fajként határozta meg (azaz olyan fajként, ami egyetlen alfajt alkot faján, illetve a növénytani csoportján belül). Ez utóbbi kategorizálást az idők folyamán többen is megkérdőjelezték. 1785-ben például Jean Baptiste de Lamarc francia biológus Kelet-Indiában egy másik alfajt fedezett fel, aminek a Cannabis indica (magyarul: „indiai kender”, vagy „hasiskender”) nevet adta. A cannabis harmadik alfaját pedig 1924-ben egy orosz botanikus, D. E. Janiscsevszkij nevezte el Cannabis ruderalis-nak. Többféle kategorizálás is elképzelhető, mégis napjaink legelfogadottabb nézete szerint a kender három elkülönülő alfajra osztható, melyek ugyanannak a főfajtának a variációi...

...

A cannabis története

A cannabis története 
Kezdetek: Kína és India 

A cannabis az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye. A származásának legrégebbi bizonyítékai több ezer évesek. A növény „valószínűleg Közép-Ázsiai eredetű és a Kasmírtól Asszamig terjedő himalájai térségben vadon termő fajtából lett kultúrnövény Kínában, legalább ötezer évvel ezelőtt.” 1 [1] Kezdetben rostjáért, és olajat adó magjáért termesztették, ami megalapozta a kínai textilipart és – néhány évezreddel később, de még jóval időszámításunk előtt – a papírgyártást. A cannabist az időszámításunk előtti harmadik évezred környékén kezdték el gyógyászati célokra is használni. Shen Nung császár (és herbalista) i.e. 2700 körül írta meg gyógynövényes könyvét „Pén-ts’ao Ching”-et, amely a növényt gyógynövényként tartotta számon, és többek között a következő betegségekre rendelte alkalmazni: feledékenység, szórakozottság, reumatikus fájdalmak, székrekedés, malária, beriberi...

...

A cannabis szociális hatásai

A cannabis szociális hatásai 
A cannabis ellenében szóló érveléseket gyakran arra alapozzák, hogy a szer -az egyén, tehát a fogyasztó egészségének károsítása mellett – olyan súlyos társadalmi, szociális károkat is okoz, amely szükségessé teszi a szigorú tiltását. E helyütt leginkább a cannabis kapudrog (belépő) szerepéről szoktak említést tenni. A széles körben elterjedt nézet szerint a szer fogyasztása a motiváció teljes elvesztéséhez is vezethet. Néhol felbukkan, hogy a cannabis növeli az agressziót a fogyasztókban, akik – a feltételezések szerint – gyakrabban követnek el közlekedési balesetet. Végezetül ki kell térnünk az abúzus (problémás) használók kezelésének ma elérhető terápiás lehetőségeire...

...

A cannabis farmakológiája

A cannabis farmakológiája 
A cannabinoidok 

A cannabis növényben összesen több mint 400 különböző kémiai vegyület található. Ebből legalább 66 csak erre az egy növényre jellemző, amelyeket összefoglalóan cannabinoidoknak nevezünk. A legismertebb közülük a delta-9-tetrahidro-cannabinol (THC), amelynek a kémiai szerkezetét elsőként 1964-ban Raphael Mechoulam izraeli professzornak sikerült megállapítania. A cannabis pszichoaktív hatásainak nagy része valószínűleg a THC-nek köszönhető. A növény hatóanyag tartalma ugyanakkor nem egyenletesen oszlik el. Magas THC tartalmúak a virágzó és termő ágvégek, ahol a növény gyantája található. Lényegesen kevesebbet tartalmaznak ebből a vegyületből a növény levelei és a szára. A nikotinhoz és a koffeinhez hasonlóan a THC-nek is valószínűleg az a szerepe a növényben, hogy megvédje azt a kártevőktől és a kórokozóktól...

...