Adatkezelési tájékoztató


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelés alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 7. pontja szerinti, az érintett önkéntes hozzájárulása. Érintett e körben minden természetes és jogi személy, aki szolgáltatásaink igénybevétele, vagy egyéb jogviszonyon keresztül kapcsolatba kerül velünk.

Kizárólag az érintett által személyes vagy internetes regisztráció útján rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeljük, és tájékoztatjuk, hogy adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a nyilvántartsuk és kezeljük.

Az adatkezelés során figyelembe vesszük és betartjuk az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

Részletes tájékoztatónkat ITT találja.

Az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag a következő célok érdekében kezeljük (funkcionális adatkezelés)

  • termékrendelés rögzítése
  • kiszállítás, számlázás.

E célok megvalósítása érdekében, e célokhoz kötötten kerül sor az adatkezelésre, azaz az adatokat kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeljük, azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adjuk át, illetve továbbítjuk

a.)Munkatársak

b.)a honlapot üzemeltető technikai közreműködők.

Haladéktalanul töröljük a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

Az érintett személy bármikor jogosult írásban, székhelyünkre (2021 Tahitótfalu, Gábor Áron 2.) küldött ajánlott levélben tájékoztatást kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését. A kérelmet haladéktalanul, legfeljebb azonban 30 napon belül elintézzük.

Az érintettet tájékoztatjuk, és nyilatkoztatjuk arra vonatkozóan, hogy amennyiben személyes adatai felhasználását megtiltja, bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

Természetesen minden szükséges biztonsági intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt személyes adatok megőrzését biztosítsa, jogosulatlan felhasználását, vagy megváltoztatását, megsemmisítését megakadályozza. Az americanshaman.hu a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.